Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu turistul

 

CONTRACT - CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice 2019

Nr…../ ……….2019

Partile contractante:  Agenţia de turism a societăţii comerciale Loroni Trip and Travel SRL, cu sediul social în Târgovişte, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 68F, jud. Dâmboviţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dâmboviţa cu nr. J15/409/17.07.2014, CUI  33393062, posesoare a licenţei de turism tip Detailistă, nr. 6182 din 28.07.2014  pentru agenţia LORONI AGENCY  reprezentată de către d-ra Onicescu Loredana, în calitate de administrator , denumită în continuare Agenţia

Şi

Turistul/Reprezentantul turistul

Domnul/Doamna .........................................................., domiciliat(ă) în ........................, telefon .........................., Posesor al / posesoare a buletinului/cărţii de identitate seria ...... nr. ................ eliberat(ă) la data, CNP   .........................

 Părţile au convenit semnarea prezentului contract de călătorie cu respectarea următoarelor clauze:

 

 I.Obiectul contractului îl constituie vanzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucherul anexat contractului si eliberarea documentelor de plată .

 1. Servicii contractate / numar de persoane: …………….

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata - in curs de confirmare)

………………………….

In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa, sau va returna integral avansul şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi T.V.A-ul.

Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2 %.

Total contract: ……………. avansul este ………………. iar plata finală se va face pană la data de ………………...

Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.

III. Drepturile si obligatiile Agentiei:

 • In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
 • a) Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
 1. b) În situatia de supra-rezervare (overbooking) a unui hotel, înainte sau după începerea călătoriei, Agentia este obligată să ofere o altă variantă de hotel în aceeasi zonă sau într-o zonă cât mai apropiată, la aceeasi categorie sau de o categorie superioară, fără să modifice pretul.
 2. c) În cazul în care situatia de supra-rezervare (overbooking) este anuntata turistului sau reprezentantului acestuia cu minim 3 zile înainte de data plecării, clientul poate accepta varianta propusă sau poate anula călătoria fără penalizări, fără însă a avea dreptul de a cere despăgubiri suplimentare.
 • In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
 • sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate ;
 • sa restuie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
 • in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori la alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru seviciile neprestate.
 • Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
 • cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
 • cand neindeplinirea obligatiilor se datoreunor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorul ca servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, etc.).
 • Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, cu cel puţin 5 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
  • orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare din mijloacele de transport incluse in contract ( urcarea in autocar se face in ordinea inscrierii, in baza listei, intocmita la agentia de turism turoperatoare in functie de data inscrierii, citita de ghid la locul de imbarcare, fiecare turist ocupand locul preferat si disponibil);
  • denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acestuia , un numar de apel de urgenta care sa ii permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului;
  • pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.
 1. Drepturile si obligatiile turistului :
 • In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. In cazul in care mijlocul de transport este avionul , transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care isi cedeaza pachetul de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
 • În cazul sejururilor de  odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12:00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazare se face incepand cu ora 14:00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12:00 a zilei urmatoare cele inscrise pe bilet.
 • In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
  • Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap III, pct.1, hotararea de a opta pentru :
 • rezilierea contractului fara plata penalitatilor, sau
 • acceptarea noilor conditii ale contractului.
  • In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
 • sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie ;
 • sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursare imediata a diferentei de pret ;
 • sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

4.3. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea contractului initial, cu exceptia cazurilor in care :

 1. a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
 2. b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);
 3. c) anularea s-a facut din vina turistului.
 4. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.

 • Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice, să păstreze integritatea bunurilor din unitaţile de cazare, alimentaţie publică, mijloace de transport, în caz contrar urmând sa suporte contravaloarea pagubelor produse. Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare si a mijloacelor de transport corespund din punct de vedere legal normelor oficiale aplicate de autoritatile competente din tara respectiva.
 • Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de exemplu: calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/a desfacerii ei, etc.) acesta va indeplini toate cerintele legale. Agentia recomanda si consultarea site-ului politiadefrontiera.ro
 • In cazul in care o persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.
 • În cazurile în care este necesar acest lucru, turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
 • Să se asigure pe proprie răspundere că va fi în posesia paşaportului (valabilitate minim 6 luni), vizei, asigurarii medicale în timp pentru realizarea pachetului de servicii turistice.
 • Să respecte ora / data de plecare, traseul şi programul stabilit prin contract sau prin comunicǎri adiţ Renunţarea pe parcurs la o parte a serviciilor (de cazare, masă, etc.) angajate nu obligă Agenţia la despăgubiri. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele, vor fi suportate de către acesta.
 1. Renuntari, penalizari, despagubiri:
 2. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, acesta datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza :
 3. a) 30 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 4. b) 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face in intervalul 16 - 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 5. c) 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 16 zile calendaristice înainte de data plecării sau pentru neprezentare la program.

Penalizarea de 100% se aplica si pentru rezervarile care beneficiaza de early booking (rezervari timpurii, cu reducere) sau rezervarile cu oferte speciale (Craciun, Revelion, Paste, etc)

Pentru celelalte rezervari, penalizarile sunt in functie de programele comandate si touroperatorii care le organizeaza (TUI, DERTOUR, GTA, etc.)

 • In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
 • In cazul in care turistul a intrat pe teritoriu statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice, refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
 • Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau este intors de la granita de catre politia de frontiera.
 • Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar cererea de renuntare ne este luata in considerare.
 • Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
 • Pentru biletele de odihnă şi/sau  tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
 1. Reclamatii:
 2. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
 3. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maxim 3 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.

VII. Combinaţia de servicii de călătorie pusă la dispoziţia dumneavoastră este un pachet în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

Prin urmare, veţi beneficia de toate drepturile UE care se aplică pachetelor. Societatea ………………………………. va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu.

În plus, conform legislaţiei, societatea ……………………………….. deţine protecţie pentru a vă rambursa plăţile şi, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine insolventă.

 

Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de tranfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

Agentia recomanda incheierea unei asigurari STORNO (odata cu contractul si plata avansului pachetului turistic) care este valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii, pentru a acoperii eventualele penalitati de anulare.

VIII.Documentele contractului, se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

 1. a) voucherul, biletul de odihnă - tratament, biletul de excursie, după caz;
 2. b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.
 3. Dispozitii finale:
 • Prezentul contract a fost semnat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
 • Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.
 • Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.
 • Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Loroni Trip and Travel SRL, puteti accesa site-ul www.loronitravel.ro sectiunea Politica de confidentialitate.

Agentia,                                                                                                            Turist,

Denumirea: SC LORONI TRIP AND TRAVEL  SRL                                            Numele ........................................

Reprezentantul:                                                                                               Prenumele ...................................

Stampila                                                                                                           Semnatura...................................

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1. CONTRACT

 

 

BON DE COMANDA   Nr...... data .................. 

Subsemnatii,

 

CONFIRMARE DE SERVICII

 

Turist reprezentant                     Nume/prenume

 

Telefon:

 

 

Semnatura_______________

 

Numele/Prenumele

(exact ca in pasaport)

Adult/copil (A/C)

Varsta /Data nasterii copilului

Nr. Pasaport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAM URMATOARELE SERVICII
ACCEPTAM URMATOARELE SERVICII

 

TIPUL SERVICIILOR
SERVICII SOLICITATE
SERVICII CONFIRMATE

 

1. destinatia (ruta)

 

 

 

2. perioada

-individuali- intrare/iesire(nr. nopti cazare)

 

 

-grup-data plecare/data intoarcere

 

 

3. nr persoane – total , din care                                                                           

-adulti

 

 

-copii

 

 

4. unitate de cazare

-tip, (hotel, vila, motel, etc), denumire/categorie

 

 

-adresa

 

 

- continut servicii cazare (camera dubla/single/ apartament/ studio etc)

 

 

5. unitate de alimentatie pt.turism :

-tip(restaurant, cantina,etc.),denumire/categorie

-

 

-adresa

-

 

-continut servicii masa (pensiune completa, demipensiune, mic dejun, totul inclus, etc)

-

 

6. transferuri/ore de preluare – predare

-

 

7. transport

-tip, categorie, caracteristici mijl. de transport

-

 

-data/ora plecare

-data/ora sosire

-

 

-

 

- ruta

-

 

8. program turistic

-excursii, vizite, servicii suplimentare incluse in pachetul de servicii

-

 

9. informatii generale privind

-regimul pasapoartelor si al vizelor ;

-

 

-formalitati de sanatate necesare calatoriei, asigurari medicale obligatorii;

-

 

-asistenta viza sau conditii speciale de intrare in tara de destinatie

-

 

10. solicitari speciale ale turistilor

-

 

11. buget alocat calatoriei/ pret confirmat de agentie

-

 

-alte taxe neincluse in pret

-

 

-alte servicii incluse in pret

-

 

12. esalonare plati

-avans / termen;

-

 

-rest de plata / termen ;

-

 

-modalitate de plata

 -

 

13. informatii si telefoane de contact la destinatie

-partener local: nume/ adresa/ tel,fax/   persoana de contact;

-

 

-telefon de urgenta la agentie/partener

0040 734 920 918

 

14. alte informatii

 

 

-asigurari medicale; asigurare storno;

-

 

-nr. minim de persoane necesar pt. efectuarea programului;

-

 

-data limita de anuntare a turistului privind anularea calatoriei (min 15 zile inainte)

-

 

             

OBSERVATII:         * Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptia hotelului.

* Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, aer conditionat etc.); in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.

Turist reprezentant _____________________________________ declar pe proprie raspundere ca reprezint cu puteri depline in conditiile prezentului contract toti turistii inscrisi in bonul de comanda si semnez prezentul atit in numele meu cit ci in numele acestora. Am primit un exemplar din contract.

AGENT TURISM ,                                                                                                                                                                       TURIST,

.............................................:

 

 

ANEXA 2. CONTRACT

Conditii generale de rezervare

 1. Rezervarile cu Early Booking sunt valabile in DOAR urmatoarele conditii:
 • Nu sunt admise schimbari pentru rezervarile cu Early Booking dupa transmiterea rezervarii. Orice tip de schimbare (modificare nume turisti, componenta camera, perioada, tip de camera etc.) este considerata o noua rezervare si se poate confirma in limita disponibilitatilor la acel moment. Noua rezervare nu va beneficia de nicio reducere.
 • Early Booking este valabil doar daca este mentionat in rezervare si in voucher.
 1. Reduceri:
 • Reducerile (inclusiv Early Booking si Extras) nu se aplica la suplimente de masa pentru adulti sau copii, la cinele festive de Craciun si de Revelion, la suplimentele pentru adulti sau copii cazati in pat suplimentar, suplimente pentru parcare, baby cot, etc.
 • Early Booking si Extras nu se cumuleaza (doar daca se specifica altceva).
 • Noptile gratuite la oferta Extras se acorda din perioada cu cel mai mic tarif.
 1. Anulari si no show:
 • Penalizarile pentru anulari sau no show sunt specificate la fiecare hotel in parte.
 • Orice modificare in rezervare este considerata anularea rezervarii initiale si respectiv o rezervare noua.
 • Daca turistii parasesc hotelul mai devreme decat in rezervarea initiala, acestora nu li se va returna suma de bani pentru noptile ramase
 1. Overbooking:
 • In cazul in care hotelul anunta overbooking, agentia are dreptul de a reloca turistii intr-un hotel de aceeasi categorie sau de o categorie superioara, iar turistii sunt obligati sa accepte variantele propuse.
 1. Reclamatii si plangeri:
 • In cazul in care apar plangeri referitoare la serviciile turistice, agentia va face tot posibilul pentru a le rezolva cu cooperarea reprezentantilor locali. Daca solicitarile nu sunt rezolvate pe loc si se primeste de la  turist o plangere oficiala in scris, acesta trebuie sa fie trimisa in termen de maxim 7 zile de la data plecarii. In acest caz, agentia va transmite un raspuns oficial in termen de 30 de zile.
 1. Clasificarea hotelurilor:

·      Categoria hotelurilor este bazata pe criteriile de clasificare locale. Acestea difera  de la o tara la alta, fiind elaborate de catre Ministerul Turismului din tara respectiva.

Alte mentiuni:

 • Este posibil sa existe anumite  diferente intre tipurile de camere din oferta hotelurilor si tipurile de camere de pe site-ul oficial al hotelului respectiv.
 • Patul suplimentar  poate sa fie o canapea extensibila, un fotoliu extensibil sau un pat pliant.
 • Termenul de apartament difera de la un hotel la altul. Apartamentele pot avea 2 camere separate, cu  sau fara usa intre ele sau pot consta intr-o singura camera mai spatioasa.
 • Mentiunile si observatiile facute  in momentul rezervarii reprezinta dorinte ale turistilor, ca de exemplu: sa fie camere alaturate, camere pe acelasi etaj, camere situate la etaj inferior sau etaj superior, pat matrimonial, sau un anumit tip de vedere. Ele nu se garanteaza si nu se pot confirma. Repartitia camerelor se face strict la receptia hotelului in functie de disponibilitatea la momentul cazarii (si nu din agentie), indiferent de data la care a fost trimisa rezervarea. Neindeplinirea acestor dorinte nu reprezinta motiv de parasire a hotelului.
 • Unele hoteluri pot solicita la check-in o anumita suma de bani reprezentand contravaloarea garantiei pentru eventuala consumatie din minibar, convorbiri telefonice, anumite daune, etc. Aceasta garantie poate fi platita in cash sau cu cardul  si li se returneaza turistilor la plecare.
 • Serviciile de demipensiune includ micul dejun si cina - nu sunt incluse bauturile. Acestea se achita direct de catre turisti la restaurantul hotelului. Aceste servicii difera de la un hotel la altul si de la o tara la alta.
 • Alegerea pachetului turistic sau a unui hotel reprezinta decizia turistului, iar responsabilitatea alegerii acestuia ii apartine in intregime.

                                                                                                                    Am luat la cunostinta ..............................

 

INFORMARE/DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT PENTRU REZERVAREA/CUMPĂRAREA SERVICIILOR ȘI/SAU PACHETELOR DE SERVICII DE CĂLĂTORIE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASPECTE IMPORTANTE

SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL este o persoană juridică română, care are ca obiect principal de activitate – activitatile ale agentiilor turistice.

SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL are sediul social  în Targoviste, cod poștal 130120, telefon 0726954818, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dambovita, sub nr. J15/409/2014, având cod fiscal 33393062 și cont IBAN: RO43BTRLRONCRT0262373601 deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal de dna. ONICESCU LOREDANA – Manager.

SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL respectă confidențialitatea tuturor clienților săi și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în funcție de opțiunea exprimată prin prezentul document.  

SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar în vederea îndeplinirii scopului mai jos menționat. 

 

      Vă rugăm să vă identificați și să completați, după caz, următoarele informații:

Nume/Prenume:

Companie/Autoritate/Instituție

publică:

 

CNP/CUI/CIF Companie/

Autoritate/Instituție

publică

 

Adresa de corespondență:

 

Telefon/Fax:

 

E-mail:

 

Pagina web/Cont social media:

 

 

Ce date cu caracter personal prelucrează SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

În contextul promovării, rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri de către SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, companie/autoritate/instituție, CNP, vârstă minori, adresa de corespondenta, telefon/fax, e-mail, pagina web/cont social media.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorul scop:

Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri;

Reclamă, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente și manifestări culturale/sportive sau de altă natură, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice;

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, CNP, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc.) se va efectua de SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL, în scopul menționat anterior, doar cu consimțământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite prin lege și specificate în prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL, cu respectarea drepturilor dumneavoastră. 

Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori la un moment dat, încetarea prelucrării de către SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți solicita oricând încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.

Totodată, vă puteți dezabona oricând, folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”, dacă veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL.

SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția tur-operatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătorii de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL de afaceri, în cazul în care fără partajarea datelor, dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., va exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu va exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL și/sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În relația cu SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:    

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.  

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă   ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;

este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL poate:

fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;

fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. 

 

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa D-nei ONICESCU LOREDANA din cadrul SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL cu o cerere scrisa, datată și semnată, la adresa de e-mail: protectiadatelor@loronitravel.ro sau la următoarea adresă de corespondență: SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Targoviste, Str. Constantin Brancoveanu, Nr. 68F, Jud. Dambovita, cod poștal 130120.

Prin completarea și semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

-  faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și  în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri; reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente și  manifestări culturale/sportive sau de altă natură, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile  SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice, în baza consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber și informat;

- faptul că SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Prin completarea și semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința și înțelegeți pe deplin drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

 

Data completării:

 

Semnătura:

 

INFORMARE/DECLARATIE CONSIMTAMANT MARKETING DIRECT IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Totodată, îmi exprim, pe baza opțiunii de mai jos, consimțimântul în mod expres, neechivoc, liber și informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scop de:

- reclama, marketing (marketing direct), publicitate:

                                                                                                                                              DA                          NU

- promovare/evaluare servicii, promovare evenimente și manifestări culturale/sportive sau de altă natură, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare:

                                                                                                                                              DA                          NU

 

- transmitere newsletter (buletine informative):

                                                                                                                                              DA                          NU

- efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile  SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice:

                                                                                                                                               DA                         NU

Data completării:

Semnătura:

 

CONSIMŢĂMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Subsemnatul/a, ………………………….. confirm faptul că …………………………………… este sub vârsta de 18 ani și, prin prezenta, consimt în numele său ca SC LORONI TRIP AND TRAVEL SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de ………………………………………. in scopul rezervării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie.

 

Prin semnarea prezentului document, confirm că am citit, am fost informat/ă corect, complet, precis, am luat la cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale …………………………………, respectiv că sunt conștient de faptul că pot să retrag consimțământul privind prelucrarea datelor minorului în orice moment, utilizând "DECLARAȚIA DE RETRAGERE A CONSIMŢĂMÂNTULUI PARENTAL".

 

Data completării:

 

Semnătura părinte/tutore/reprezentant legal: